1611005_989832797746353_1255433957757177838_n

Từ 2015 đến nay CHUM hợp tác với Cơ sở Bảo trợ Xã hội Hóc Môn (Ceporer Hóc Môn) để thực hiện chương trình đồng hành dài hạn dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và các quận lân cận do Ceporer bảo trợ. 

Vai trò của Ceporer là giới thiệu những em phù hợp vào chương trình, trong khi CHUM tuyển dụng, tập huấn, phát triển nội dung chương trình đồng hành. Cả hai tổ chức cùng chia sẻ chức năng giám sát dự án lẫn nhau. Mối quan hệ hợp tác này kết hợp và phát huy những nguồn lực của hai tổ chức để cung cấp cho các em nhỏ những dịch vụ xã hội đa dạng, bổ ích cho quá trình phát triển nhân cách. 

Trong năm 2015, 26 trẻ và thanh thiếu niên thuộc Ceporer Hóc Môn được kết hợp với 26 Chum Lớn (mentors) của CHUM. 

Về Ceporer: 

CEPORER Hóc Môn bắt đầu hoạt động từ năm 2011 và chính thức thành lập vào tháng 1 năm 2012 với mong muốn góp phần giúp trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện trở thành 1 người hữu ích cho xã hội. Cơ sở không hoạt động theo mô hình trại trẻ mồ côi; thay vì vậy kết hợp với người thân và cộng đồng giúp trẻ vượt qua khó khăn bằng những hỗ trợ về tài chính, nghề nghiệp và tinh thần nhằm giúp trẻ tự tin bước vào đời. Hiện nay, Cơ sở Hóc Môn đang bảo trợ 70 trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Độ tuổi được nhận đỡ đầu là từ 6 đến 14 tuổi, được hỗ trợ nghề từ 15 đến 23 tuổi.

Thêm thông tin về Ceporer tại đây

viVI
Powered by TranslatePress »