Tram Nguyen

Nguyễn Ngọc Mai Trâm tốt nghiệp thạc sĩ Truyền Thông Đa Phương Tiện tại Webster University, Thailand campus và có 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực digital marketing. Trâm đặc biệt quan tâm đến việc giúp đỡ những người xung quanh phát huy tối đa tiềm năng của họ.

viVI
Powered by TranslatePress »