“Trở thành nhà thiện nguyện càng sớm, bạn trở thành một người làm thiện nguyện càng giỏi”. (Bill Gates)

 

Vòng Tròn Trao Tặng

Vòng tròn trao tặng là hình thức làm thiện nguyện theo nhóm trong đó các cá nhân cam kết, đóng góp tiền bạc và công sức & cùng nhau ra quyết định trao tặng cho một hay nhiều mục đích hay tổ chức nào đó. Vòng tròn trao tặng tập hợp những nguồn lực từ các thành viên và dựa vào nhau để thực hiện những đóng góp lớn hơn trong khi cùng học hỏi và đào sâu nỗ lực thiện nguyện của mình với những người có chung mối quan tâm.

Give & Grow

Cách thức hoạt động như thế nào?

Ở Chum hiện có 2 vòng tròn trao tặng, một vòng tròn đa dạng người tham dự và 1 vòng tròn của những bạn sinh viên.

  • Mỗi 2 tháng gặp 1 lần, xen kẽ online hoặc offline
  • Tự tổ chức nhóm & phân chia các nhiệm vụ tìm hiểu vấn đề, tìm kiếm tổ chức thụ hưởng phù hợp, lựa chọn, trao tặng.

Bạn sẽ nhận được điều gì?

  • Làm thiện nguyện có chiến lược hơn và tối ưu hoá đóng góp của bạn so với khi bạn đóng góp cá nhân.
  • Hiểu sâu hơn về vấn đề mình quan tâm, vấn đề của cộng đồng mình và tham gia vào đó.
  • Nuôi dưỡng các giá trị trắc ẩn của bản thân trong cộng đồng những người chia sẻ giá trị và có mối quan tâm như mình.
  • Niềm vui của sự trao tặng.

Xây dựng vòng tròn trao tặng của bạn

Nếu bạn mong muốn tạo một vòng tròn trao tặng với những người bạn hay với các đồng nghiệp của mình, để cùng nhau thực hiện những việc ý nghĩa, cẩm nang có thể giúp bạn bắt đầu 1 vòng tròn như vậy. Cuốn cẩm nang dưới đây có thể giúp bạn bắt đầu 1 vòng tròn như vậy.

Xem cẩm nang tại đây