Về Chum

Chum là một từ tiếng Anh, có nghĩa là “bạn thân”. Chum mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của những bạn trẻ trong hành trình phát triển bản thân của họ.

Chum là tổ chức phi lợi nhuận ra đời đầu năm 2015 nhằm hỗ trợ các bạn thanh thiếu niên phát huy tiềm năng của mình thông qua các mối quan hệ đồng hành tích cực & giáo dục năng lực xã hội. Chum tin rằng mỗi thanh thiếu niên nên được hỗ trợ để trở thành phiên bản đẹp nhất của bản thân.

Chum tin rằng năng lực kết nối với bản thân là thiết yếu, tác động sâu sắc đến cách một cá nhân định hướng và kết nối với thế giới chung quanh, cũng như giúp họ sống trọn vẹn hơn. Cách tiếp cận giáo dục toàn diện vì thế sẽ giúp các cá nhân thăng hoa.

TTT-28

TẦM NHÌN

Thanh thiếu niên có khát vọng trở thành phiên bản đẹp nhất của bản thân và phụng sự cộng đồng tốt hơn.

GIÁ TRỊ

  • Cam kết
  • Học hỏi không ngừng
  • Lòng trắc ẩn
  • Biết ơn

SỨ MỆNH

Giúp thanh thiếu niên phát huy tiềm năng của mình và trở thành phiên bản đẹp nhất của bản thân thông qua rèn luyện năng lực cảm xúc xã hội, các giá trị trắc ẩn và tỉnh thức.

Đội Ngũ