Thao Dan

Thảo Đàn là một tổ chức xã hội dân sự được thành lập năm 1992 bởi một nhóm “thanh niên tình nguyện” nhằm góp phần chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ trẻ em đường phố ở TPHCM. Thảo Đàn là một tổ chức xã hội có trách nhiệm thực hiện và vận động sự tham gia và cam kết của các bên liên quan trong việc thực thi quyền trẻ em thông qua việc cung cấp dịch vụ, nâng cao năng lực, liên kết mạng lưới và vận động chính sách.

viVI
Powered by TranslatePress »