images(1)

LIN hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận  địa phương, các tình nguyện viên chuyên môn và các nhà tài trợ, những người cam kết xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Chân thành cám ơn LIN đã hỗ trợ chuyên môn, kết nối tình nguyện viên và một phần tài chính để triển khai các hoạt động của dự án.  

Đọc thêm thông tin về LIN tại đây.

viVI
Powered by TranslatePress »