Vy Đặng

Không chỉ học để biết cho đi làm sao hay làm dự án thế nào, học về thiện nguyện là học cách sống, hỗ trợ rất nhiều trong việc cho đi hiệu quả. Vì người học không chỉ biết trao tặng mà còn hiểu bản thân để có sự điều chỉnh & phát triển về nhận thức và hành vi. Học xong kiến thức này thì người học còn chia sẻ cho người khác. Nếu kiến thức này được lan toả thì xã hội sẽ có nhận thức đúng.

viVI
Powered by TranslatePress »