Văn Phạm

Khoá học có tác động lớn trong giai đoạn trưởng thành của em. Em nhận thức được những việc sâu xa hơn và mở rộng tầm mắt. Trước đây em chỉ có 1 mục đích là du học thành tài, sau khoá học em biết để ý tới những điều chung quanh, em thấy giá trị bản thân tăng, không phải chỉ là con ngoan trò giỏi mà còn có giá trị tới cộng đồng và được chia sẻ.

viVI
Powered by TranslatePress »