Như Tâm

Học về thiện nguyện tác động lớn và sâu, đặc biệt sang giai đoạn 2 khi ứng dụng các kiến thức học được và thấy rất hiệu quả. Các bài học vô hình thay đổi tư duy lúc nào không hay. Em nhận thấy làm thiện nguyện là một khía cạnh quan trọng của cuộc sống, không chỉ là điều gì đó phụ như trước đó em từng nghĩ.

viVI
Powered by TranslatePress »