Châu Tống

Đã tham gia nhiều hoạt động nhưng đây là lần đầu tiên em phụ trách dự án. Dự án có nhiều vấn đề. Em học cách bình tĩnh hơn trong giải quyết vấn đề. Em tự tin hơn, kiểm soát hơn và có trách nhiệm hơn – xuất phát từ mong muốn phải làm tốt, hoàn thiện bản thân.

viVI
Powered by TranslatePress »