charlein-gracia–Ux5mdMJNEA-unsplash

Năng lực nhận thức bản thân (Self-awareness) là khả năng nhận biết chính xác những cảm xúc và suy nghĩ của chính mình, cũng như ảnh hưởng của chúng lên hành vi của chính mình. Điều này bao gồm việc đánh giá chính xác điểm mạnh và điểm yếu của bạn thân, và việc sở hữu sự tự tin và lạc quan có căn cứ. Khả năng như vậy cho phép chúng ta nhận ra cái tôi hiện tại của chúng ta và cái tôi lý tưởng mà chúng ta so sánh bản thân hiện tại của chúng ta.

Những người có khả năng tự nhận thức cao có thể đánh giá hiệu quả những điểm mạnh và hạn chế của họ, nhận ra những cảm xúc mà họ trải nghiệm, áp dụng một tư duy phát triển, nơi họ tin vào khả năng thích ứng và thay đổi của họ cho tốt hơn, và phát triển cảm giác tự tin và lạc quan Morin, 2011). Do đó, những người tự nhận thức hành động có ý thức hơn là phản ứng lại, do đó họ có nhiều khả năng thành công hơn trong cuộc sống. Họ sống trong hòa bình, có quan điểm tích cực hơn về cuộc sống và sức khoẻ tâm lý cao hơn. Họ cũng từ bi hơn đối với bản thân và người khác.

Ngược lại, việc thiếu tự nhận thức và chấp nhận bản thân có thể dẫn dắt người khác tham gia vào các hoạt động làm sao lãng người đó, ví dụ như uống rượu, dùng ma túy, ăn quá nhiều, có hành vi tình dục cực đoan và cuối cùng tự tử (Morin, 2011). Do đó, Chiến dịch Nâng cao nhận thức về Tự phát triển bản thân nhằm mục đích thu hút các nhà cố vấn và mentees trong các hoạt động và các chương trình khuyến khích suy nghĩ và tự đánh giá để có thể gặt hái được những lợi ích của nhận thức về bản thân trong khi các hậu quả tiêu cực liên quan đến tránh tự nó có thể được đối phó hiệu quả với.

viVI
Powered by TranslatePress »