Nguyen Cam Ha resize

Hà hiện đang là nghiên cứu sinh tại University of California, Irvine về đề tài giáo dục và công nghệ. Hà đặc biệt hứng thú với các hình thức giáo dục ngoài chính thống (alternative education) để trẻ con được là chính mình, được phát triển khả năng sáng tạo và độc lập. Bạn mong muốn đưa những mô hình này đến với nhiều học sinh ở Việt Nam hơn nữa.

viVI
Powered by TranslatePress »