Mentoring Unlocked

Kết thúc mối quan hệ mentoring.

The Mentoring Unlocked podcast, bao gồm những trao đổi xung quanh hình thức kết nối – học hỏi – chia sẻ và trưởng thành thông qua làm việc với một mentor, hay còn gọi là người hướng dẫn, người cố vấn, người đồng hành, dành cho các bạn trẻ quan tâm đến chủ đề này. Qua chuỗi podcast này nhà CHUM chúng tôi mong muốn chia sẻ những kiến thức và giá trị mà chúng tôi trải nghiệm được thông qua các chương trình đồng hành của mình và hy vọng nó cũng mang lại sự hữu ích trong quá trình phát triển bản thân của bạn.

Đây là một dự án của tổ chức phi lợi nhuận CHUM. CHUM là tổ chức phi lợi nhuận ra đời đầu năm 2015 nhằm hỗ trợ các bạn thanh thiếu niên phát huy tiềm năng của mình thông qua các mối quan hệ đồng hành tích cực & giáo dục năng lực xã hội. CHUM tin rằng mỗi thanh thiếu niên nên được hỗ trợ để trở thành phiên bản đẹp nhất của bản thân.

Những kinh nghiệm chúng tôi chia sẻ chỉ giới hạn trong phạm vi trải nghiệm của mình. Những đóng góp và góp ý của các bạn vui lòng gửi về chum.bandonghanh@gmail.com.

viVI
Powered by TranslatePress »