TTT-46

Vì sao cần học về cho đi?  

Những truyền thống từ thiện bén rễ sâu trong các xã hội, nhưng trên thực tế nền tảng của từ thiện là những hành động cá nhân. Nghiên cứu chỉ ra rằng hành vi từ thiện là sự thôi thúc của lòng vị tha đồng thời cũng là một hành vi học được (Falco & cộng sự., 1998; Schervish, 1997).

Theo một nghiên cứu của Ottoni-Wilhelm và cộng sự (2014), những người trẻ có khả năng cho đi và tình nguyện nhiều hơn nếu được tiếp xúc với những cuộc trò chuyện về từ thiện và hình mẫu của những hành vi tử tế. Các nghiên cứu về từ thiện trên thế giới cho thấy từ thiện ở thanh thiếu niên không chỉ nâng cao các cộng đồng địa phương, mà còn giáo dục một thế hệ công dân có trách nhiệm và biết quan tâm đến cộng đồng xung quanh. Với sự giáo dục, hướng dẫn và hỗ trợ thích hợp từ gia đình và các tổ chức địa phương, trẻ em và thanh thiếu niên có khả năng làm cho cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn.

Người tham dự sẽ học được điều gì từ khoá học?

Thông qua lớp học tại TPHCM & Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, người tham gia sẽ:

  • Làm quen với các khái niệm trong thế giới từ thiện
  • Tìm hiểu sự kết nối của bản thân với môi trường chung quanh
  • Nhận biết sự đa dạng và bất bình đẳng trong xã hội
  • Lắng nghe từ những người cho đi truyền cảm hứng về cách họ đã tạo nên sự khác biệt và tác động như thế nào
  • Tìm hiểu những vấn đề xã hội mình quan tâm và cách hiện thực hoá với sự hỗ trợ từ các người hướng dẫn (mentors) và các nguồn lực được kết nối
viVI
Powered by TranslatePress »