Tác động

Nghiên cứu và thực hành dựa trên bằng chứng là nền tảng của công việc của CHUM

Đánh giá tác động

CHUM cam kết thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan (đối tác, người thụ hưởng, tình nguyện viên, nhà tài trợ) bằng cách thường xuyên đo lường tác động của dự án.

Tác động của CHUM được đánh giá bởi các khảo sát và phỏng vấn sâu định kỳ với các Chum lớn và Chum bé, phản hồi thường xuyên từ các đối tác và gia đình Chum bé, và quan trọng hơn cả, chúng tôi lắng nghe những câu chuyện của các cặp đồng hành mỗi ngày.

  • Kết quả hoạt động của CHUM từ 06/ 2015 đến nay
    44 tình nguyện viên được đào tạo trở thành Chum lớn (mentor) 31 cặp bạn đồng hành được kết... Xem thêm

Nghiên cứu

Nghiên cứu và thực hành dựa trên bằng chứng cho phép chúng tôi đáp ứng, sáng tạo và phù hợp. Điều này giúp chúng tôi phát triển và cung cấp các chương trình và sự hỗ trợ đáp ứng cho các nhu cầu của trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình và cộng đồng mà chúng tôi làm việc cùng một cách hiệu quả.

Nghiên cứu và đánh giá giúp chúng ta đo lường kết quả và hiệu quả của các chương trình của chúng tôi và dẫn dắt sự cải thiện không ngừng.