Gala tổng kết chiến dịch Viết đi đừng ngại

October 28, 2016 at 3:30 pm

Nhà Chum vừa có một buổi gala tổng kết chiến dịch Viết đi đừng ngại vừa rất hài hước nhưng cũng không kém phần cảm động với những chia sẻ thân tình giữa các Chum Lớn và Chum Nhỏ với nhau nè bạn.

Bạn cùng xem hình ảnh chương trình ở đây nha!