Chumvn

Kỹ năng cảm xúc xã hội

Kỹ năng cảm xúc xã hội bao gồm năng lực nhận thức bản thân, nhận thức xã hội, phát triển các mối quan hệ, kiểm soát bản thân.
READ MORE

Gratitude campaign

Chiến dịch “Cảm kích” (2016 – 2017) mong muốn giúp mentees nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn và học cách bày tỏ lòng biết ơn.
READ MORE

Self-awareness campaign

Năng lực nhận thức bản thân (Self-awareness) là khả năng nhận biết chính xác những cảm xúc và suy nghĩ của chính mình, cũng như ảnh hưởng của chúng lên hành vi của chính mình
READ MORE

Group activity: Hanging Garden

Not only does planting a tree better the environment, freshen the air, and protect forests, it also boosts our moods on bad days. Why? For at least, we're still breathing out carbon dioxide which nurtures trees
READ MORE

The seeds of happiness

Hoạt động nghệ thuật thường mang đến cho trẻ em sự an toàn để bộc lộ bản thân, đó còn là những khoảnh khắc các em được vui chơi và sáng tạo tùy thích.
READ MORE
en_USEN
Powered by TranslatePress »