Cựu Chum Lớn

Kết nối lại với CHUM

Bạn đã từng là một thành viên CHUM trong vai trò Chum Lớn, Chum Nhỏ hay tình nguyện viên?  

CHUM luôn xem bạn là một phần của nhóm. Chúng tôi muốn giữ liên lạc với bạn và vì thế đã lập ra mạng lưới này. Là thành viên của mạng lưới bạn sẽ có cơ hội:
-    Giữ liên lạc với bạn bè cũ
-    Tìm kiếm cơ hội tình nguyện mới
-    Tham gia những sự kiện, cuộc thi ở CHUM, v.v.
Hãy kết nối lại và tham gia Cựu thành viên Chum, một chương trình kết nối lại những người đã từng và hiện tại đang tham gia cùng CHUM.

Làm thế nào để bạn có thể tham gia cựu thành viên Chum?
Vui lòng điền vào mẫu đăng ký dưới đây để tham gia Cựu thành viên Chum http://goo.gl/forms/MkLLHRoRPd