dark-chum
  1. Mở đầu

Kĩ năng tự điều chỉnh bản thân là khả năng điều khiển những trải nghiệm nội tại của suy nghĩ và cảm xúc cũng như những trải nghiệm bên ngoài của hành động. Khả năng tự điều tiết bản thân của một người trẻ có thể dự đoán được phần nào thành công hay thất bại của họ khi đối mặt với nghịch cảnh. Những người trẻ thường học được kĩ năng tự điều chỉnh qua việc quan sát và bắt chước người lớn. Vì lẽ đó, sự tương tác thường xuyên và tích cực với cha mẹ cũng như với những người cố vấn khác ngoài gia đình vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của thanh thiếu niên. Thế nên, phát huy khả năng tự điều tiết của người trẻ là một hệ quả của những chương trình đồng hành có hệ thống và là một mục tiêu quan trọng của chương trình cố vấn. Nghiên cứu sau đánh giá kết quả đạt được của những bạn trẻ tham gia chương trình Self-Regulation Mentoring Program (SRMP) cho các kĩ năng kỷ luật cá nhân.

2. Cách tiến hành

Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 64 bạn trẻ trong độ tuổi 9 -14 trong một chương trình mùa hè 8 tuần. Mẫu có 75% nam và 25% nữ. 50% da trắng, 23.4% gốc Tây Ban Nha, 7% da đen, 4.6% gốc Châu Á, và 4.6% tự nhận thuộc nhóm khác. Hơn 80% những người tham gia có nhu cầu được hỗ trợ tài chính dựa theo thu nhập gia đình. Chương trình được thực hiện ở 2 địa điểm khác nhau bởi cùng một tổ chức, và những người tham gia chia đều ở 2 địa điểm này. Tất cả bạn trẻ sẽ đều tham gia vào những hoạt động vận động, sáng tạo như thể thao, trò chơi vận động ngoài trời, nghệ thuật. Chỉ có một nhóm được sự hỗ trợ của các mentor trưởng thành trong những buổi gặp mặt 15 phút mỗi tuần. Các mentor được đào tạo theo chương trình được thiết kế trong vòng 8 tuần nhằm dạy thanh thiếu niên cách tự điều tiết bản thân thông qua việc đặt mục tiêu và hành động để hướng tới mục tiêu đã đề ra. Kỷ luật, khả năng tự điều tiết ở các lĩnh vực khác nhau sẽ được đánh giá thông qua bảng hỏi được khảo sát bởi các nhân viên của chương trình, những người đã dành nhiều thời gian quan sát và biết rõ các bạn trẻ nhưng không đứng trong vai trò mentor vào tuần thứ nhất, thứ năm, và thứ tám (tuần cuối cùng) của chuonwg trình.

3. Kết quả

Những người nghiên cứu so sánh sự thay đổi trong kĩ năng tự kiểm soát bản thân giữa nhóm nhận được sự cố và nhóm không nhận cố vấn. Trong vòng 8 tuần, khả năng lập kế hoạch (đưa ra và theo đuổi mục tiêu) và sắp xếp tài liệu trong nhóm nhận được sự cố vấn cải thiện nhiều hơn. Những thay đổi trên rõ ràng hơn giữa tuần thứ năm và thứ tám, so với tuần thứ nhất và thứ năm. Không có sự khác biệt đáng chú ý nào trong khả năng đề xuất (suy nghĩ độc lập về những giải pháp cho một vấn đề), kiểm soát (kiểm tra và đánh giá sự thể hiện của mình trong và sau một công việc), và trí nhớ (khả năng ghi nhớ thông tin và tập trung hoàn thành một công việc) trong 8 tuần.

4. Thảo luận

Kết quả này cho thấy chương trình đồng hành có kết quả tích cực đến một vài khía cạnh, dù không phải tất cả, liên quan đến khả năng tự điều tiết ở người trẻ. Cụ thể là, ảnh hưởng tích cực của chương trình đồng hành đến khả năng lên kế hoạch và sắp xếp tài nguyên của người trẻ cho thấy những kĩ năng này có thể dễ thay đổi và dễ đạt được hơn qua những chương trình can thiệp tập trung so với các kĩ năng khác. Sự thay đổi lớn hơn quan sát được trong nửa sau của chương trình so với nửa đầu gợi ý rằng hiệu quả của chương trình tích tụ lại theo thời gian. Những nghiên cứu tiếp theo nên sử dụng mẫu lớn hơn. Hơn nữa, các yếu tố khác như cấu trúc chương trình hay các hình thức kỉ luật cũng có thể đã ảnh hưởng đến khả năng điều tiết của trẻ, gây khó khan cho việc quan sát kết quả từ chương trình. Mặc dù những nghiên cứu trong tương lai nên nhất quán những yếu tố ngoại cảnh này, kết quả từ nghiên cứu trên chỉ ra tiềm năng của mentoring trong việc cải thiện kĩ năng tự kiểm soát của người trẻ.

Nguồn:

  1. Morgan, C., Sibthorp, J., & Tsethlikai, M. (2016). Tăng cường kĩ năng tự kiểm soát ở người trẻ: đánh giá kết quả của một chương trình đồng hành (mentoring) trong một chương trình hoạt động hè. Leisure sciences, 38(2), 161-178. Tóm tắt bởi Matthew Hagler
viVI
Powered by TranslatePress »