GIỚI THIỆU CHIẾN DỊCH “NHỮNG NGƯỜI QUANH EM”

Các mối quan hệ gia đình và xã hội có một tác động lớn đến việc phát triển nhân cách của mỗi cá nhân. Vì thế, khả năng nhận thức bản thân cần được rèn luyện dựa trên việc phát triển hiểu biết về bản thân thông qua các mối quan hệ xã hội, biết nhìn nhận sự việc từ quan điểm của người khác, và nhận thức được tác động qua lại giữa bản thân và những người xung quanh.

Tiếp nối chiến dịch ‘Nhận thức bản thân’, CHUM triển khai chiến dịch “Những người quanh em” nhằm giúp các Chum Nhỏ (mentees) phát triển năng lực xây dựng các mối quan hệ với những người chung quanh và tiếp tục rèn luyện năng lực nhận thức bản thân. Với sự hỗ trợ của các Chum Lớn, các chum nhỏ sẽ trải nghiệm các hoạt động khác nhau xoay quanh những mục tiêu sau:

1. Trẻ biết nhìn nhận sự việc từ quan điểm của người khác

2. Trẻ hiểu được bản thân thông qua các mối quan hệ với bạn bè và người thân

3. Trẻ biết cách xác định vấn đề

4. Trẻ biết cách tìm ra nhiều hướng giải quyết vấn đề

viVI
Powered by TranslatePress »