Cùng CHUM mang sự tiếp cận bình đẳng cho những bạn nhỏ.

Việt Nam hiện có khoảng 26 triệu trẻ em. Với sự gia tăng về di cư và sụp đổ cấu trúc gia đình, trẻ em Việt Nam có nhiều nguy cơ bị lạm dụng, bóc lột, bạo lực và sao nhãng hơn. Những bạn trẻ này cần sự hỗ trợ của bạn để có sự giáo dục đầy đủ và phá vỡ những chu kỳ khó khăn.

Trở thành một Chum Lớn

Chum Lớn (mentor) sẽ chia sẻ kiến thức, kỹ năng, thông tin và quan điểm để nuôi dưỡng sự phát triển cá nhân cho người được đồng hành (mentee) là một bạn nhỏ từ 7-17 tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Nếu bạn có nguyện vọng trở thành Chum Lớn, hãy đăng kí ngay theo đường link bên dưới.