STEM - Em yêu khoa học

STEM là tổ hợp viết tắt tiếng Anh của các ngành Khoa học (Science), Kĩ thuật (Technology), Kĩ sư(Engineering) và Toán (Mathematics). Những ngành này hiện diện trong nhiều khía cạnh cuộc sống của chúng ta.  

Chiến dịch STEM: Em yêu khoa học

  • Mar 12, 2018

STEM là tổ hợp viết tắt tiếng Anh của các ngành Khoa học (Science), Kĩ thuật (Technology), Kĩ sư (Engineering) và Toán (Mathematics). Khi nghe những ngành này, ta dễ có cảm nghĩ đây là các ngành phức tạp hoặc chỉ dành cho con trai. Tuy nhiên, sự thực...

Hoạt động nhóm: Vườn treo

  • Mar 02, 2018

“Tôi nghĩ con người đã từng là những sinh vật vô cùng gần gụi với thiên nhiên. Một cái cây bị thương, một chồi xanh đang nhú, con người đều có thể cảm nhận được. Việc con người chuyện trò với cỏ cây hẳn đã từng là điều rất hiển nhiên. Cho...