Những câu chuyện thay đổi

Tác động mà một mối quan hệ đồng hành có thể mang lại là hữu hình. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện này truyền cảm hứng cho bạn thực hiện một hành động nào đó, tình nguyện hay giúp một sự phát triển của một em nhỏ bằng cách này hay cách khác.   

Gia đình thứ hai

  • Mar 02, 2018

“Ở Ceporer luôn có rất nhiều anh chị sinh viên lên chơi với tụi em, nhưng anh chị chỉ lên một hai lần rồi thôi, chỉ có các anh chị ở CHUM là tuần nào em cũng gặp, cũng trò chuyện được”, khi được hỏi về CHUM, đây là cảm nhận đầu tiên của Hồng Thy,...

Cuộc sống của em vui hơn khi có chị mentor

  • Jun 08, 2017

Gia Hân năm nay lên lớp 9 trường THCS Thị Trấn, huyện Hóc Môn và trong ba năm sinh hoạt ở Ceporer Hóc Môn, Hân đã có hai năm có chị mentor từ CHUM đến làm bạn cùng mình. Có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, chỉ sống với bà ngoại...