Kỹ năng đồng hành

Các thông tin, bài viết về kĩ năng mentoring (đồng hành). 

Tử tế giúp bạn hạnh phúc hơn

  • Oct 30, 2017

Tôi vô tình lướt qua một nghiên cứu nhỏ nhưng hữu dụng từ các nhà nghiên cứu trường đại học Oxford. Điều làm tôi chú ý nằm ở chỗ nó đưa ra phần nào những chứng cứ...

MENTORING – Sự kết nối thiết yếu trong cuộc sống của trẻ nhạy cảm

  • Apr 18, 2017

Nếu bạn muốn đi đâu đó , Tốt nhất là hỏi một người đã ở đó với bạn để cùng đồng hành. Robert Kiyosaki Bắt một đứa trẻ nhạy cảm đi gặp nhà tham vấn tâm lý đôi khi cũng...