Đồng cảm

Chiến dịch Đồng cảm hướng đến rèn luyện những năng lực và giá trị sống tích cực cho Chum Nhỏ, giảm thiểu nguy cơ tham gia vào hành vi rủi ro và gặp phải các vấn đề xã hội của các em. 

Chiến dịch Đồng cảm

  • Jun 17, 2016

Chiến dịch Đồng cảm hướng đến rèn luyện những năng lực và giá trị sống tích cực cho Chum Nhỏ, giảm thiểu nguy cơ tham gia vào hành vi rủi ro và gặp phải các vấn đề xã hội của các em. 

Chiến dịch 'Những bông hoa tử tế'

  • Jul 31, 2016

"Những bông hoa tử tế" là cuộc thi nằm trong khuôn khổ chiến dịch Đồng Cảm, với mục tiêu khuyến khích các em Chum Nhỏ nói năng, cư xử và làm nhiều việc tốt hơn. Các Chum Lớn sẽ tặng “Hoa tử tế” cho bất kỳ Chum Nhỏ nào làm được việc tốt,...