Đọc sách

Chiến dịch Đọc sách giúp các em có cơ hội phát triển và thực hành kỹ năng đọc sách, tóm tắt và thể hiện suy nghĩ. Bên cạnh đó, đây là “chất xúc tác” để Chum Lớn và Chum Bé làm việc cùng nhau, thực hiện các mục tiêu phát triển kỹ năng học tập trong mối quan hệ đồng hành. 

Chiến dịch Đọc Sách

  • May 20, 2016

Diễn ra từ tháng 7/2015 – 11/2015, Chiến dịch Đọc sách làmột hoạt động nhằm giúp các em Chum Bé thực hành nhóm kỹ năng học (bao gồm kỹ năng đọc, ghi nhớ, tóm tắt, thuyết trình, thể hiện suy nghĩ).

Chung kết cuộc thi "Quyển sách em yêu"

  • Apr 25, 2016

“Vì không có cha mẹ nên lúc nào em cũng khao khát được có cha, có mẹ, để mỗi khi đi học về, em sẽ sà vào lòng mẹ mà nói ‘con yêu mẹ’. Em muốn nhắn nhủ đến tất cả các bạn ở đây, hãy yêu thương cha mẹ...