Cảm kích

Bạn sẽ trả lời thế nào khi được hỏi “Ngày của bạn thế nào?” Thay vì nghĩ đến những tai nạn trong ngày, tại sao chúng ta không thể nghĩ đến những điều tốt đẹp đã xảy ra? Sao ta không trân trọng những điều nhỏ bé xung quanh mình? Chiến dịch “Cảm kích” (2016 – 2017) mong muốn giúp mentees nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn và học cách bày tỏ lòng biết ơn. Trong chiến dịch, mentees tự làm một cuốn sổ “Những điều trân quý”, và viết vào đó 3 đến 5 điều làm các em biết ơn mỗi ngày.Mentors và mentees cũng được khuyến khích tham gia vào các hoạt động tình nguyện theo cặp hoặc theo nhóm để mở rộng góc nhìn về những việc tưởng như nhỏ bé.  

Dạy trẻ về lòng Cảm kích

  • Apr 18, 2017

Là cha mẹ, hiển nhiên chúng ta muốn trẻ cảm kích những gì mà chúng ta làm cho nó và đòi hỏi trẻ phải biểu lộ lòng biết ơn vào những lúc đáng trân trọng đó. Nhưng chúng ta lại quên rằng lòng biết ơn không đến

7 cách thể hiện lòng Cảm kích

  • Apr 18, 2017

Có những ngày lễ để biểu lộ lòng biết ơn đối với người khác, song bạn cũng nên dành lòng biết ơn cho những ngày thường nhật, chẳng dịp đặc biệt gì. Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa lòng biết ơn với: • Những mối quan hệ chất lượng...